Shimabukuro Hiroko – Yamatoguchi Lyrics


Shimabukuro Hiroko – Yamatoguchi Lyrics

English Translation

Please request the English translation in the comment box~

Romaji

Ten kara no megumi ukete kono hoshi ni
Umaretaru wagako inorikome sodate
Irayoohei irayoohoi
Irayoo kanashi uminashiguwa
Naku na yoo ya heiyoo heiyoo
Teida no hikari ukete
Yuuiri yooya heiyoo heiyoo
Sukoyaka ni sodate

Atsuki natsu no hi wa suzukaze wo okuri
Samuki fuyu koreba kono mune ni daite
Irayoohei irayoohei
Irayoo kanashi uminashiguwa
Naku na yoo ya heiyoo heiyoo
Tsuki no hikari abite
Yuuiri yooya heiyoo heiyoo
Sukoyaka ni nemure

Arashi fuki susamu wataru kono ukiyo
Haha no inorikome towa no hana sakaso
Irayoohei irayoohoi
Irayoo kanashi uminashiguwa
Naku na yoo ya heiyoo heiyoo
Teida no hikari ukete
Yuuiri yooya heiyoo heiyoo
Ten takaku sodate

About miyu0704

Full time languages lover that adores her cat too much. Part time architect, part time graphic designer, part time translator.

Posted on July 24, 2013, in Japanese, Shimabukuro Hiroko and tagged , , , , . Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: